מדידה אספקה והרכבת דלתות

לקוח יקר,

אנו שמחים שבחרת בדלתות טובול

על מנת שנוכל לספק את השרות והמוצר הטובים ביותר, אנא קרא בעיון את ההנחיות הבאות.

 

מדידה

עם קבלת ההזמנה נציג טובול דלתות יצור קשר לתיאום מדידה. חברתנו שולחת מודד למיפוי הפתחים הקיימים והתאמתם להזמנתך. נוכחותך בזמן המדידה ובזמן ההתקנה הינה הכרחית ביותר וחתימתך על טופס המדידה תהווה אישור לכך שאין ולא תהיה לך טענה מכל סוג שהוא כלפי טובול דלתות בע"מ, בגין המדידה והשלכותיו.

לקוח אשר תואמה מולו מדידה והשטח אינו היה כשיר (לאחר ריצופים, פרקטים וחיפויי קיר בחדרים רטובים) למדידה מכל סיבה שהיא יחויב בסכום של 350 ₪.

 

פתח משקוף

פתח המשקוף מורכב מגובה דלת סטנדרטי 207 ס"מ ומרוחב פתח 60/70/75/80/85/90 ס"מ. במקרים ובהם גובה הפתח קטן מ: 207 ס"מ יש לקצר את הדלת. חשוב לציין כי רוחב הכנף תהיה תמיד קטנה יותר בכ-10 ס"מ מרוחב הפתח אור לדוגמא, במידה ורוחב הפתח יהיה 80 ס"מ לפני התקנה רוחב הכנף יהיה 70 ס"מ שכן 5 ס"מ מכל צד ינוצלו לטובת התקנת המשקוף. כאשר מפתח הדלת אינו במידות הסטנדרט יש להקטין את הפתח כך שיתאים להתקנת הדלת.

חריגה ממידות הסטנדרט (רוחב פתח 100 ס"מ, קיצור גובה פתח או תוספת גובה פתח) תחויב בתוספת תשלום.

אין אפשרות לשנות את מידות הפתח לאחר המדידה.

 

חתך משקוף

הגדרת חתך משקוף -עובי הקיר שעליו מולבש המשקוף.

קיימים שלושה גדלים של משקופים: משקוף 10 (נפתח עד 11.5 ס"מ) משקוף 12 (נפתח עד 13.5 ס"מ). משקוף 14 (נפתח עד 15.5) משקופים מעבר למצוין בתוספת תשלום.

נבהיר כי המשקוף המותאם מיוצר משני משקופים המחוברים יחדיו והחיבור יראה לעין.

אין אפשרות לשנות את עובי הקיר לאחר המדידה.

 

הלבשות

הלבשת רצועת P.V.C המכסה את נקודת החיבור בין המשקוף לקיר. ההלבשה גולשת לכיוון הקיר עד 10 ס"מ. במקרה ובו אין אפשרות לחבר את ההלבשות הן יקוצרו לפי הצורך. במקרים ובהם אין כלל אפשרות להרכיב את ההלבשות (במקרה של הנמכת תיקרה ו/או קיר צמוד) תורכב הדלת ללא הלבשות.

 

כיוון פתיחה

דלת נמדדת כך שהיא נפתחת אל תוך החדר. יש לבחור בין פתיחה לימין (הצירים נמצאים לימיננו והידית לשמאלנו) כך שאנו פותחים את הדלת עם יד ימין או פתיחה לשמאל (הצירים נמצאים לשמאלנו והידית לימיננו) כך שאנו פותחים את הדלת ביד שמאל.

חובה להגדיר למודד את כיוון הפתיחה הרצוי. יש לוודא מסירה של כיווני הפתיחה הרצויים במעמד ההתקנה.

דלת ממד- דלת קומפלט לממד כוללת: כנף,צירי פייפ, מנעול מכאני. דלת פנים לממד מותקנת על משקוף הממד הקיים ואינה כוללת משקוף.

דלת הזזה -דלת הזזה מגיעה במידות 70-80-90 בלבד! דלת קומפלט כוללת: כנף, משקוף,מסילה, מנעול תפוס פנוי וידית שקועה.

 

הובלה והתקנה

בסיום המדידה תאושר ההזמנה ותסופק עד 28 ימי עבודה מיום המדידה.

באחריות המזמין לספק למתקין מקור מתח חשמלי  בסמיכות לשטח העבודה שנקבע.

באחריות המזמין לוודא שפאנלים לא יותקנו משני צדי הפתח במרחק של לפחות 7 ס"מ מכל צד.

המזמין מסכים ומאשר כי הספק בפירוק ובהתקנה הדלת  לא יהיה אחראי לנזקים כלשהם שייגרמו, אם ייגרמו, לרבות חיתוך או פירוק הפאנלים, צבע, טיח, ריצוף או חיפוי קירות.

המזמין מצהיר כי ידוע לו שמתקיני טובול אינם קודחים חורים בריצוף להתקנת המעצורים לדלת וכל עניין התקנת המעצור במידה ונרכש יהיו באחריות המזמין.

במידה וקיימות דלתות בדירה ויש לבצע פירוק של הדלתות ישלום סכום של 100 ₪ ישירות למתקין.

 

אחריות

בכפוף לטופס האחריות.