ביטול הזמנה

ביטול הזמנה

ביטול עסקה על ידי המשתמש:
האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן – התשמ"א 1981 (לעיל והלן: "החוק").

הלקוח רשאי לבטל ההזמנה ללא חיוב עד לנקודת זמן ביצוע המדידה.

הודעת ביטול ניתן למסור בטלפון 08-9555675  במייל doors@tuboul.co.il , בדואר רשום לכתובת הבנאי 7, מרכז עינב, מודיעין או דרך הקישור הייעודי בדף הראשי באתר. בהודעת הביטול יש לציין את שם ומספר הזהות של הצרכן. 

לאחר המדידה ולמשך 72 שעות ניתן לבטל כנגד תשלום עלות המדידה ע"ס 350 ₪ ולאחר 72 שעות לא ניתן לבטל והתשלום יהיה מלא.

דחיית הזמנה

דחיית האספקה וההתקנה חד פעמית ניתנת בהתראה של 7 ימים טרם מועד ההתקנה בכתב למייל: doors@tuboul.co.il

טובול רשאית לבטל ההזמנה מסיבה טכנית ו/או התאמת מידות ולהשיב התמורה ללא כל טענה מהמזמין.

טובול קרמיקה בע"מ

ח.פ 513007187