לב השחר2018-12-06T19:50:28+00:00

פרטים

שם היזם: החברה לפיתוח מטה בינימין בע”מ
כמות יחידות דיור: 14

שם הקבלן: רפי ואפרים קרן בע”מ
שם האדריכל: יעקב גבאי אדריכלים בע”מ

לב השחר

כוכב השחר- חצי שעה מירושלים. 14 קוטג’ים במרכז היישוב, 4 גדלי יח”ד, קהילה תורנית.